Alla på snö

Alla på Snö startade i januari 2009 i Norrköping som ett pilotprojekt initierat av Svenska Skidrådet för att låta mer barn få möjlighet att prova på skidor

Vid senaste Alla på Snö gjorde OK Kolmårdens medlemmar en gedigen insats under två dagar, dels den kalla tisdagen 6 februari samt också torsdagen två dagar senare. 

Totalt ställde 18 Kolmårdare upp de två dagarna och hjälpte 4:e klassare från traktens skolor (totalt nära 2000 under hela veckan) med längdskidåkning. 

Se mer på Facebook