Funktionärer K-Dubbeln

Kolmårdsdubbeln 2022 - Ågelsjön

Tävlingsledare

Gunnar Melin, gunnarmelin67@gmail.com, 0730-64 61 93

Maria Nordwall, maria.nordwall@gmail.com, 0730-976925

Banläggare

Medel: Magnus Blomgren, mankans@hotmail.com, 070-4330486

Kavle: Henrik Vuorinen, henrikvuorinen@hotmail.com, 073-3212420

Tävlingskontrollant

Håkan Träff, NAIS. htraff@hotmail.com; 0768-222 226

Bankontrollant

Håkan Träff


Minnesanteckningar från tävlingsmöten mm finns i bifogade filer.

Funktionärslista

Innehåll har dolts. Du saknar behörighet för att se detta.

Bifogade filer

Innehåll har dolts. Du saknar behörighet för att se detta.