Skid- och terrängspår

  • Randigt elljusspår i Lillsjön, 13 januari 2011.

  • Vy fråm 5 km spåret 10 december 2010

  • Från spår i Strömsfors 10 december 2010

MOTIONSSPÅR (Skidspår under vintern vid snötillgång)
Spår för löpning och promenad på anlagda stigar och naturstigar.
Vi har utmärkta motionsspår vid våra klubbstugor i Strömsfors (Krokek) och vid Lillsjön (Jursla/Åby). Vid Strömsforsstugan finns elljusspår 2,7 km samt obelysta motionsspår 5 km och 7 km. Vid Lillsjöstugan finns elljuspår 2,5 km samt obelysta motionsspår 4 km, 6 km och 10 km. Milspåret är till stor del ett terrängspår. 

TERRÄNGSPÅR
Spår för löpning, promenad och MTB på naturstigar och skogsvägar.
Terrängspår 3 km, 7 km och 12 km finns vid badplatsen i Lilla Älgsjön strax norr om Krokek.

REFLEXSPÅR
Spår för löpträning i mörker med pannlampa på löpstråk i stiglös terräng.
I Strömsfors finns ett reflexspår. Utöver OK Kolmårdens reflexspår vid Strömsforsstugan finns det i både Åby och Krokek andras reflexspår som du hittar via reflexbanor.com

SKIDSPÅR
Spår för längdskidåkning. Under denna period hoppas vi att alla andra har förståelse för att lämna skidspåren i fred.
Vid tillräcklig snötillgång spåras motionsspåren för längdskidåkning. I Strömsfors finns elljusspår 2,7 km samt skidspår 5 km. Vid Lillsjön finns elljusspår 2,5 km samt skidspår 4 km, 6 km och 10 km. 

I Strömsfors spåras även gärdet intill klubbstugan och vid Lillsjön spåras vägen mot Yxbacken (Vedtorget). Vissa vintrar förekommer det också spårning på skogsbilvägar t.ex. vid Stocksjön och på Glotternsjöarna.

Aktuell spårstatus för våra längdskidspår hittar du i länkarna nedan.
Skidspar.se
Lillsjöstugan (Åby)
Strömsfors (Krokek)

ELLJUS (60 MINUTER T.O.M. 22:00)
Elljusspåren vid Lillsjöstugan och vid Strömsforsstugan går att tända med lysknapp. Belysningen kan tändas från mörkrets inbrott och är påslagen en timme från senaste knapptryck, men släcks automatiskt 22:00. Elljuset är avstängt sommartid.