Stadgar och anvisningar

Till höger anslås stadgar och övriga regler och anvisningar som medlemmar förväntas känna till. Här laddar vi även upp rutiner och instruktioner som kan vara bra att läsa igenom som ny medlem.