Kolmårdsdubbeln

Kolmårdsdubbeln är en orienteringstävling, som arrangeras varje år en helg i början av april. Tävlingen består av en medeldistanstävling med elitklasser och stafetten Kolmårdskavlen. Kolmårdskavlen arrangerades första gången 1972 av Krokeks OK och brukar locka stora startfält. Det är ett tillfälle för många klubbar att testa sina löpare inför TIOMILA.

Kolmårdsdubbeln 2020 fick ställas in p g a coronapamdemin. Men vi hoppas att kunna arrangera tävlingen 2021 istället. Tävlingarna kommer att gå vid Ågelsjön i terrängen där Oringen Etapp 5 avgjordes 2019. Terrängen är utmanande och härlig Kolmårdsterräng med en blandning av öppna tallbevuxna hällmarker uppe på höjderna och orienteringstekniskt mer krävande detaljrika sluttningar.

Mer information om Kolmårdsdubbeln finns på tävlingens egen hemsida www.kolmardsdubbeln.se

Dokument