Vintermilen

  • Barnens vasalopp 2011

  • Vintermilspåret 2013

  • Vintermilspåret 2013

  • Vintermilspåret 2013

Om Vintermilen

Vintermilen är ett längdskidslopp som vi arrangerar i Strömsfors, ett motionslopp över en mil. Idén är att det ska vara ett årligt återkommande arrangemang och loppet har arrangerats i många år, men på grund av dålig snötillgång har det tyvärr bara blivit sporadiska arrangemang på senare tid.

Tillsammans med de senaste genomförda Vintermilarna har vi även arrangerat Barnens vasalopp.

Bilder från Vintermilen 2011
Bilder från Barnens vasalopp 2011

Dokument