Tipspromenad

Aktuellt

BLIR DET NÅGRA TIPSPROMENADER VÅREN 2024?

Ja, vi kommer att ha tipspromenad i Strömsforsskogen under tre söndagar. Den första blir på Påskdagen (31/3) och sedan de följande söndagarna 7/4 och 14/4. Påskdagens tipspromenad finns möjlighet att gå även på Annandag Påsk om den dagen passar bättre.

Vi slutade för ett år sedan med att ha tipspromenader varje söndag under en hel säsong eftersom deltagarantalet var alltför litet. En stor del av den lilla men trogna skaran av tipspromenadentusiaster utnyttjade de tipspromenader som vi hade i oktober-november-december, så nu gör vi samma insats i påsk och de två följande söndagarna.

Vi hoppas att det åter ska locka kärntruppen till några tipsrundor i Strömsfors och att även några som inte har varit lika frekventa deltagare ska dyka upp. Efter vårens tre söndagar ser vi i vilken omfattning som det kan tänkas bli fler tipspromenader - i höst och gärna mer än så.

Välkomna

OK KOLMÅRDEN


>>> Nu är RÄTTA SVAR & VINNARE  7/4 uppladdade.

Dokumenten finns under rubriken RÄTTA SVAR & VINNARE.

Bästa tips:  Alex Andersson 11 rätt/154 gram
Lottad vinnare:  Inez Eriksson
Bäst på skiljefråga: Stefan Wennerberg, 170 gram . 

Tider och Rutiner

Medtag egen penna. Om du saknar penna ska det finnas spikar att låna för att hålmarkera. 

Köp av tipslapp görs som självservering i låda på tipspromenadkiosken.
Betala med swish. QR-kod och swish-nummer finns på tipslappen. Ändra belopp vid köp av flera.

Starttid söndag från 10:00.  

Tipslappen innehåller 4 olika tips.
Använd de tips som passar dig.
1X2-tips med vuxenfrågor. 12 st 1X2-frågor och en skiljefråga.
Hitta ordet är en bonusuppgift för vuxna som man rättar själv.
1X2-tips med barnfrågor. 12 st 1X2-frågor och en skiljefråga. Målgrupp ca 3-8 år med varierad svårighet.
Bildtips är en bonusuppgift som man rättar själv. Fungerar för alla, men gjord för att passa de minsta barnen.

Skiljefråga är placerad i fönstret på informationstavlan.

Inlämningstid senast söndag 13:00 i svarslådan på tipskiosken.

Vinnare och rätta svar publiceras normalt på söndagskvällen.


ETT STORT TACK för att du med glädje betalar deltagaravgiften vid varje tipsrunda oavsett om det är en tävlingsdag eller vid tidpunkter utom tävlan. Den är till för arbetet och kostnaderna för att skapa och sätta upp tipsfrågor, således viktigt att även du som inte har några vinstförväntningar är med och betalar den. Hoppas att frågorna bidrog till en underhållande promenad.

Rätta svar & Vinnare

RÄTTA SVAR och VINNARE
Se bifogade filer med Aktuellt datum. Vinnare erhåller SMS-meddelande.

VINSTER
Presentkort 50 kr som gäller vid köp hos ICA Delfinen

Bästa tips & Lottad vinnare
Varje tipspromenad utlottas en vinst bland inlämnade tipslappar och utdelas ett pris till bästa 1X2-tippare i vuxentipset. Vid många deltagare kommer fler vinster att delas ut. Det kan vara som lottade vinster eller pris till bästa skiljefråga.

Facebooksidan Kolmårdstipset
RÄTTA SVAR och VINNARE publiceras även på Facebooksidan Kolmårdstipset.

Prislista och Försäljning av tipslappar

SJÄLVSERVERING PÅ TIPSPROMENADKIOSKEN VID STRÖMSFORSSTUGAN
Tipslapp 30 kr/st som betalas med swish
Ange tipslapparnas nummer. Ändra belopp vid köp av flera tipslappar.

Ingen försäljning på ICA Delfinen som vid tidigare återkommande tipspromenader.

Tack för att du köper din tipslapp och deltar i Kolmårdstipset
Varje betalande deltagare är betydelsefull för att hålla tipspromenadverksamheten vid liv. Klubben tackar för ditt stöd. Det ekonomiska tillskottet från tipspromenaderna är blygsamt, men stödet och uppskattningen värmer.

Felanmälan

OM TIPSLAPPAR SAKNAS
Gör en felanmälan.
Det går då att svara via smartphone eller på en papperslapp

Smartphone
Använd nedanstående länk till svarsformulär

Svarsformulär när tipslapp saknas

Papperslapp
Ange Datum, Klockslag, Namn, Mobilnummer på papperslappen.
Ange meddelandet  XTIPS på swish-betalningen. 

OM TIPSFRÅGOR SAKNAS
Gör en felanmälan. 

ANDRA FEL & SYNPUNKTER
Gör en felanmälan. 

FELANMÄLAN
Skicka SMS till 0706-240158

Kontakt

Robert Håkansson, robert.kolmarden@telia.com,  0706-240158  


Om tipsfrågorna

TIPSFRÅGOR
Tipsfrågorna görs av olika klubbmedlemmar. Svårighet och karaktär kan variera. Ambitionen är att svårighetsgraden inte ska vara omöjligt hög. Vi räknar med att deltagarna får en trevlig promenad. Gärna som en inbördes tävlan, snarare än att man med alla medel anstränger sig för att nå bästa resultat. För att främja det glada deltagandet prioriterar vi lottade vinster och har bara ett pris till bästa vuxentips..

BARNFRÅGOR
Barnfrågorna har ambitionen att passa målgruppen 3-8 år. Beroende på ålder kan en del frågor vara alldeles för lätta och andra alldeles för svåra. Målet är att alla ska få en kul promenad. Inga vinster i barntipset. Det är ofta få deltagare i barntipset och vi återanvänder då barnfrågorna vid fler tillfällen. Det finns alltså en risk att träffa på samma frågor igen.

HITTA ORDET - Bonusuppgift till vuxentips
Ordet består av 12 bokstäver och vid varje tipsfråga erhålls en bokstav. Det gäller att så snabbt som möjligt komma på vilket ordet är. Deltagaren rättar själv. Inga vinster eller resultat.
Exempel: A (3) innebär att tredje bokstaven är ett A. Bokstäverna erhålls i slumpvis ordning.

BILDTIPSET - Bonusuppgift till barntips
Innan start gissar man på en av de tre bilderna. Vid varje tipsfråga finns en bild som är rätt svar. Bildtipset är tänkt att passa de allra minsta barnen, men fungerar för alla. Deltagaren rättar själv. Inga vinster eller resultat.

Om promenadvägarna

På tipspromenadkiosken och på den här sidan finns kartskisser, men båda promenadvägarna har svarta pilar med texten "tipspromenad" som visar vägen. Båda rundorna är cirka två kilometer. 

På tipspromenadkiosken visas vilken promenadväg som gäller

EL-LJUSSPÅRET
Den normala tipsrundan är elljuspåret utan slingor. 

SAMHÄLLET
Den alternativa tipsrundan under den period då elljusspåret inte kan användas för att elljusspåret prepareras för skidspår.