Tipspromenad

Aktuellt

FR.O.M 9-10 APRIL VID MARMORBRUKET LÖRDAGAR OCH SÖNDAGAR
Varje vecka. Sommaruppehåll kan bli aktuellt om deltagandet avtar.

Naturreservatets informationstavla vid parkeringen på toppen
Start från lördag 09:00
Tömningstid för svarslådorna är söndag 16:00

OBS! Vissa fina vårdagar är Marmorbruket ett populärt utflyktsmål
Använd bilparkeringarna! Parkera inte så att det stör de boende i området eller hindrar framkomligheten. 

Utöver parkeringen vid på toppen finns en P-plats utmed Marmorbruksvägen mitt emot fabriken och en nedanför backen på Kalkugnsvägen vid sista tipsfrågan. Om man parkerar på dessa platser kan man avsluta med att lämna tipslappen i svarslådan efter fråga 12 och slipper då gå några extra sträckor. 

Om man vill tipspromenera på andra veckodagar
Se mer information längre ned på sidan.

Betala med glädje din deltagaravgift
Vi hoppas att tipsfrågorna ger din promenad ett mervärde. Vi behöver få alla som nyttjar och uppskattar tipsfrågorna att köpa sina tipslappar, så tack för att även du som inte förväntar dig några vinster med glädje betalar din deltagaravgift. Hoppas att du får en trevlig tipspromnad!


  >>> Nu är RÄTTA SVAR & VINNARE 15/5 uppladdade. 
Dokumenten finns under rubriken RÄTTA SVAR & VINNARE.

Bästa tips:  Torbjörn Folkesson 11 rätt / 40 cl
Lottad vinnare:  Wivi  Westermark
Bäst på skiljefråga: Ninni Karlqvist 41 cl


8 maj RÄTTELSE TIPSFRÅGA 12
Vi har fått ett påpekande om att frågan om lovart blev fel. Det är sidan mot vinden som är lovart,  inte läsidan.
Det var bara ett svarsalternativ som handlade om vind. Det var kanske därför som alla ändå svarade med det alternativet. Vi ber ursäkt för felet som denna gång inte fick någon betydelse för resultatet. 

Hoppas att du i stort är nöjd med vår frågeproduktion. Vår ambition är att det ska vara rätt och vi anstränger oss för att undvika fel, men kontrollen är inte på den nivån att alla eventuella fel kan elimineras. Arbetsinsatsen är ändå diger och vi hoppas att du har hänsyn för de få gånger som det blir något fel. Hör gärna av dig när du upptäcker något som inte stämmer.   

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lovart_och_l%C3%A4?msclkid=487bd1b1cee411ec8f2adcc4faaed7a6


Tider och Rutiner

VID MARMORBRUKET LÖRDAGAR och SÖNDAGAR 09:00-16:00.
Start vid Naturreservatets informationstavla intill parkeringen på toppen.
Start från lördag 09:00.
Lämna tipslapp i svarslåda senast söndag 16:00.

Ta med penna!
Betala med swish
eller köp tipslappar hos ICA Delfinen.
Tipslappar finns även i Marmormuseet när det är öppet.

Vill du promenera på en annan veckodag
Det är möjligt att gå tipspromenaden hela veckan efter svarslådornas tömning.
Vardagsdeltagare deltar i utlottning av vinster kommande söndag, men inget pris till bästa tippare..
Det går att hitta rätta svar direkt vid målgång fr.o.m. söndag kväll.


TIPSLAPP
Tipslappen innehåller 4 olika tips. Använd de tips som passar dig:

  • 1X2-tips med vuxenfrågor. 12 st 1X2-frågor och en skiljefråga.
  • Hitta ordet är en bonusuppgift för vuxna som man rättar själv.
  • 1X2-tips med barnfrågor. 12 st 1X2-frågor och en skiljefråga. Målgrupp ca 3-8 år med varierad svårighet.
  • Bildtips är en bonusuppgift som man rättar själv. Fungerar för alla, men gjord för att passa de minsta barnen.


Köp av tipslapp görs som självservering i låda på informationstavlan via swishbetalning. Tipslappar säljs även i 5-pack hos ICA Delfinen.

Starttid från lördag 9:00

Medtag egen penna. Om du saknar penna ska  det finnas spikar att låna för att hålmarkera 

Skiljefråga är placerad i fönstret på på informationstavlan.

Inlämningstid senast söndag 16:00 i någon av svarslådorna.

Vinnare och rätta svar publiceras normalt på söndagskvällen.


TIPSFRÅGOR
Tipsfrågorna görs av olika klubbmedlemmar. Svårighet och karaktär kan variera. Ambitionen är att svårighetsgraden inte ska vara omöjligt hög. Vi räknar med att deltagarna får en trevlig promenad. Gärna som en inbördes tävlan, snarare än att man med alla medel anstränger sig för att nå bästa resultat. För att främja det glada deltagandet prioriterar vi lottade vinster och har bara ett pris till bästa vuxentips..

BARNFRÅGOR
Barnfrågorna har ambitionen att passa målgruppen 3-8 år. Beroende på ålder kan en del frågor vara alldeles för lätta och andra alldeles för svåra. Målet är att alla ska få en kul promenad. Inga vinster i barntipset.

Samma barnfrågor kan återkomma!
Det är ofta få deltagare i barntipset och vi återanvänder då barnfrågorna vid fler tillfällen. Det finns alltså en risk att träffa på samma frågor igen.   


HITTA ORDET - Bonusuppgift till vuxentips
Ordet består av 12 bokstäver och vid varje tipsfråga erhålls en bokstav. Det gäller att så snabbt som möjligt komma på vilket ordet är. Deltagaren rättar själv. Inga vinster eller resultat.

Exempel:  A (3) innebär att tredje bokstaven är ett A. Bokstäverna erhålls i slumpvis ordning.


BILDTIPSET - Bonusuppgift till barntips
Innan start gissar man på en av de tre bilderna. Vid varje tipsfråga finns en bild som är rätt svar.
Bildtipset är tänkt att passa de allra minsta barnen, men fungerar för alla.
Deltagaren rättar själv. Inga vinster eller resultat.

Rätta svar & Vinnare

RÄTTA SVAR och VINNARE
Se bifogade filer med Aktuellt datum. Vinnare erhåller SMS-meddelande.

VINSTER
Presentkort 50 kr som gäller vid köp hos ICA Delfinen

VILKA VINNER
Varje söndag utlottas en vinst bland inlämnade tipslappar och utdelas ett pris till bästa 1X2-tippare i vuxentipset.
Vid många deltagare kommer fler vinster att delas ut. Det kan vara som lottade vinster eller pris till bästa skiljefråga.

Facebooksidan Kolmårdstipset
RÄTTA SVAR och VINNARE publiceras även på Facebooksidan Kolmårdstipset.

Prislista och Försäljning av tipslappar

TIPSLAPPAR med alla tips på samma tipslapp.

  • 1X2-tips med vuxenfrågor. 12 st 1X2-frågor och en skiljefråga.
  • Hitta ordet är en bonusuppgift för vuxna som man rättar själv.
  • 1X2-tips med barnfrågor. 12 st 1X2-frågor och en skiljefråga. Målgrupp ca 3-8 år med varierad svårighet.
  • Bildtips är en bonusuppgift som man rättar själv. Fungerar för alla, men gjord för att passa de minsta barnen.

Tipslapp 30 kr/st som betalas med swish
Ange tipslapparnas nummer.
Ändra belopp vid köp av flera tipslappar.
Självservering av tipslappar på informationstavlan.

ICA DELFINEN
5-pack av tipslappar för 140 kr som gäller valfritt tillfälle inom 5 månader från inköpsdatum.

Tack för att du köper din tipslapp och deltar i Kolmårdstipset
Varje betalande deltagare är betydelsefull för att hålla tipspromenadverksamheten vid liv. Klubben tackar för ditt stöd. Det ekonomiska tillskottet från tipspromenaderna är blygsamt, men stödet och uppskattningen värmer.

Felanmälan

OM TIPSLAPPAR SAKNAS
Gör en felanmälan.
Det går då att svara via smartphone eller på en papperslapp

Smartphone
Använd nedanstående länk till svarsformulär

Svarsformulär när tipslapp saknas

Papperslapp
Ange Datum, Klockslag, Namn, Mobilnummer på papperslappen.
Ange meddelandet  XTIPS på swish-betalningen. 

OM TIPSFRÅGOR SAKNAS
Gör en felanmälan. 

ANDRA FEL & SYNPUNKTER
Gör en felanmälan. 

FELANMÄLAN
Skicka SMS till 0706-240158

Kontakt

Robert Håkansson, robert.kolmarden@telia.com,  0706-240158