Tipspromenad

Aktuellt

OBS! OBS! OBS! OBS!

NÅGRA SÖNDAGAR KVAR VID MARMORBRUKET 24/10, 31/10. 

FR.O.M. 7 NOVEMBER ÄR TIPSPROMENADEN VID STRÖMSFORSSTUGAN 10-14 (OK Kolmårdens klubbstuga G:a Krokeksvägen 20, vid elljusspåret.

>>> VINNARE & RÄTTA SVAR 17/10 ÄR UPPLADDAT.

Se bifogade dokument under rubriken VINNARE OCH RÄTTA SVAR


Rätta svar & Vinnare hittar du också på FACEBOOK som  KOLMÅRDSTIPSET


Information

Se även bifogat dokument Promenadväg Marmorbruket

Tider och Rutiner

SÖNDAGAR 08:00-16:00, Marmorbruket, start vid informationstavlan intill stora parkeringen. Välkomna! 

VECKOPROMENAD, Tipspromenaden är öppen under hela veckan och deltagare deltar i utlottning av vinster kommande söndag. De rätta svaren finns (måndag-lördag) för rättning direkt vid målgång. Inget Bästa-tips-pris delas ut till dem som går veckopromenad.


TIPSLAPPAR. Alla tips på samma tipslapp.

  • 1X2-tips med vuxenfrågor. 12 st 1X2-frågor och en skiljefråga.
  • Hitta ordet är en bonusuppgift för vuxna som man rättar själv.
  • 1X2-tips med barnfrågor. 12 st 1X2-frågor och en skiljefråga. Målgrupp ca 3-8 år med varierad svårighet.
  • Bildtips är en bonusuppgift som man rättar själv. Fungerar för alla, men gjord för att passa barn.


Köp av tipslapp görs som självservering i låda på informationstavlan via swishbetalning. Tipslappar säljs även i 5-pack hos ICA Delfinen.

Starttid från 08:00

Medtag egen penna. Om du saknar penna ska  det finnas spikar att låna för att hålmarkera tipssvar.

Promenadväg är ca 2,5 km med möjlighet att förlänga till 3,5 km genom att gå en kilometerlång sträcka utan tipsfrågor. Promenadvägen är skyltad med gröna 1X2-pilar.

OBS! Extraslingan passerar genom en kohage med ibland lösgående djur på sommarbete. 

Skiljefråga är placerad i en låda med fönster på informationstavlan.

Inlämningstid senast 16:00 i någon av svarslådorna.
Svarslåda 1 finns på informationstavlan.
Svarslåda 2 finns strax efter tipsfråga 12. Den underlättar för de som går och cyklar till Marmorbruket samt för dem som har parkerat bilen på en annan parkering.

Vinnare och rätta svar publiceras normalt på söndagskvällen.


TIPSFRÅGOR
Tipsfrågorna görs av olika klubbmedlemmar, så svårighet och karaktär kan variera. Ambitionen är att svårighetsgraden inte ska vara omöjligt hög. Vi räknar med att deltagarna får en trevlig promenad med inbördes tävlan, snarare än att man med alla medel anstränger sig för att nå bästa resultat. För att främja det glada deltagandet har vi alltid lottade vinster även om bäste tippare också utses.

BARNFRÅGOR
Barnfrågorna har målgruppen 3-8 år, men alla som vill får vara med. Beroende på ålder kan en del frågor vara alldeles för lätta och andra alldeles för svåra. Målet är att alla ska få en kul promenad. Inga vinster i barntipset.

Samma frågor kan återkomma. Om det är få deltagare en vecka kan en del frågor återanvändas senare.   


HITTA ORDET 
Ordet består av 12 bokstäver och vid varje tipsfråga erhålls en bokstav. Det gäller att så snabbt som möjligt komma på vilket ordet är. Deltagaren rättar själv. Inga vinster eller resultat.

Exempel:  A (3) innebär att tredje bokstaven är ett A. Bokstäverna erhålls i slumpvis ordning.


BILDTIPSET
Innan start gissar man på en av de tre bilderna. Vid varje tipsfråga finns två bilder som är rätt svar.
Bildtipset är en enklare tipspromenad anpassad för barn, men fungerar även för vuxna.
Deltagaren rättar själv. Inga vinster eller resultat.

Rätta svar & Vinnare

RÄTTA SVAR och VINNARE
Se bifogade filer med Aktuellt datum. Vinnare erhåller SMS-meddelande.

VINSTER
Presentkort 50 kr som gäller vid köp hos ICA Delfinen

VILKA VINNER
Varje söndag utlottas en vinst bland inlämnade tipslappar och utdelas ett pris till bästa 1X2-tippare i vuxentipset.
Vid många deltagare kommer fler vinster att delas ut. Det kan vara som lottade vinster eller pris till bästa skiljefråga.

Facebooksidan Kolmårdstipset
RÄTTA SVAR och VINNARE publiceras även på Facebooksidan Kolmårdstipset.

Prislista och Försäljning av tipslappar

TIPSLAPPAR med alla tips på samma tipslapp.

  • 1X2-tips med vuxenfrågor. 12 st 1X2-frågor och en skiljefråga.
  • Hitta ordet är en bonusuppgift för vuxna som man rättar själv.
  • 1X2-tips med barnfrågor. 12 st 1X2-frågor och en skiljefråga. Målgrupp ca 3-8 år med varierad svårighet.
  • Bildtips är en bonusuppgift som man rättar själv. Fungerar för alla, men gjord för att passa barn.

VID MARMORBRUKET
Tipslapp 30 kr/st som betalas med swish
Ange tipslapparnas nummer.
SWISH 123 147 79 49. Ändra belopp vid köp av flera tipslappar.
Självservering av tipslappar på informationstavlan.

ICA DELFINEN
5-pack av tipslappar för 140 kr som gäller valfritt tillfälle inom 5 månader från inköpsdatum.

Tack för att du köper din tipslapp och deltar i Kolmårdstipset
Varje betalande deltagare är betydelsefull för att hålla tipspromenadverksamheten vid liv. Klubben tackar för ditt stöd. Det ekonomiska tillskottet från tipspromenaderna är blygsamt, men stödet och uppskattningen värmer.

Felanmälan

OM TIPSLAPPAR SAKNAS
Gör en felanmälan.
Det går då att svara via smartphone eller på en papperslapp

Smartphone
Använd nedanstående länk till svarsformulär

Svarsformulär när tipslapp saknas

Papperslapp
Ange Datum, Klockslag, Namn, Mobilnummer på papperslappen.
Ange meddelandet  XTIPS på swish-betalningen. 

OM TIPSFRÅGOR SAKNAS
Gör en felanmälan. 

ANDRA FEL & SYNPUNKTER
Gör en felanmälan. 

FELANMÄLAN
Skicka SMS till 0706-240158

Kontakt

Robert Håkansson, robert.kolmarden@telia.com,  0706-240158