Träningspaket


Träningspaket:

2021 erbjuder vi tre olika träningspaket i typisk Kolmårdsterräng.

Samtliga paket nu klara. Kontrollerna sitter ut till 1 december. Under jaktsäsong dock olämpligt med större grupper liksom under den känsliga vårperioden.

Samtliga kontroller utmärkta både för dagorientering och nattorientering med reflex. Kartutsnitt 1:10 000 eller 1: 7 500 enl. önskemål.

Pris: 50 kronor per paket/utskrift, Betalning : Swish OKK 123 147 79 42 . Ange om ni vill ha karta på pdf via mail för egen utskrift, eller postade kartor (porto tillkommer)

1. Betlehem. Typisk Kolmårdsterräng med måttligt kuperad, lättlöpt öppen tallskog och hällmarker uppe på höjderna med många små detaljer. Detaljrika sluttningar. Både små och stora mossar. 32 olika kontroller. Banförslag både för långdistansbanor och medeldistansbanor. Karta Björndalen, reviderad senast 2016. Använd vid Kolmårdsdubbeln 2016. 

A4, skala 1:10 000 eller A3, 1: 7 500, ange vilket vid beställning

2. Lilla Älgsjön. Måttligt kuperad Kolmårdsterräng. 30 olika kontroller. Banförslag för långdistansbanor och medeldistansbanor. Utmärkt badplats vid L: Älgsjön. Karta Lilla Älgsjön Södra, reviderad 2017/18. Använd vid Kolmårdsdubbeln 2017 och 2019.

A4, Skala 1:10 000 eller A3, 1: 7 500, ange vilket vid beställning. 

3. Lillsjön. Varierande område med måttligt till starkt kuperad terräng. Lättlöpt och detaljrik hällmarkskog uppe på höjderna. Detaljrika sluttningar. Finns även stigrika partier. 30 olika kontroller. Banförslag för långdistansbanor och medeldistansbanor. Vår klubbstuga kan användas som utgångspunkt. Karta Lillsjön. Nyritad till O-ringen Kolmården 2019.

  A4, Skala 1:10 000 eller A3, 1:7500, ange vilket vid beställning.

Upplysningar och försäljning:

Maria Nordwall
073 097 69 25
maria.nordwall@gmail.com

Bengt Schwartz
070 824 10 06
benswa@hotmail.com


Hjälp med logi för träningsläger?
Kontakta Eva Karin Jönsson
070 882 46 37
evakarinj@telia.com