Träningspaket


Träningspaket:

2022 erbjuder vi tre olika träningspaket i typisk Kolmårdsterräng.

Paketen är nu klara och vi kan börja leverera.

Kontrollerna sitter ut till 1 december. Under jaktsäsong dock olämpligt med större grupper liksom under den känsliga vårperioden.

Samtliga kontroller utmärkta både för dagorientering och nattorientering med reflex. Kartutsnitt 1:10 000 eller 1: 7 500 enligt önskemål. Banförslag bifogas.

Pris: 50 kronor per paket.

Du beställer och betalar via swish HÄR.

Du kan själv skriva ut karta och banförslag via pdf, som skickas via mail, när du har betalt. Vi kan också skicka kartan med post (portokostnad tillkommer, 15 kr för 1 karta, 30 kr för 2-3 kartor och 50 kr för 4-8 kartor).

Om det gäller ett större antal kartor för klubbträningar eller andra grupper eller om du vill betala till bg via faktura, så ta kontakt med oss.

Enligt överenskommelse annat leverans-sätt. Kontakta oss!

1. Stavsjö klint. Typisk Kolmårdsterräng med måttligt kuperad, lättlöpt öppen tallskog och hällmarker uppe på höjderna med många små detaljer. Både små och stora mossar. 30 olika kontroller. Banförslag för medeldistansbanor. Karta Björndalen, reviderad senast 2018. Använd vid Kolmårdsdubbeln 2016.

A3, skala 1:10 000 eller A3, 1: 7 500, ange vilket vid beställning.

2. Lilla Älgsjön. Måttligt kuperad Kolmårdsterräng. 30 olika kontroller. Banförslag för långdistansbanor och medeldistansbanor. Utmärkt badplats vid L:a Älgsjön. Karta Lilla Älgsjön Norra, reviderad 2017/18. Använd vid Kolmårdsdubbeln 2017 och 2019.

A4, Skala 1:10 000 eller A3, 1: 7 500, ange vilket vid beställning.

3. Lillsjön. Varierande område med måttligt till starkt kuperad terräng. Relativt lättlöpt och detaljrik hällmarkskog uppe på höjderna. Detaljrika mer svårlöpta sluttningar. Finns även stigrika partier. 30 olika kontroller. Banförslag för långdistansbanor och medeldistansbanor. Vår klubbstuga kan användas som utgångspunkt. Karta Lillsjön. Nyritad till O-ringen Kolmården 2019.Använd vid Höstmedeln 2020 och 2021.

  A4, Skala 1:10 000 eller A3, 1:7500, ange vilket vid beställning.

Kontaktpersoner för upplysningar och försäljning:

Maria Nordwall

073 097 69 25

maria.nordwall@gmail.com

Bengt Schwartz

070 824 10 06

benswa@hotmail.comHjälp med logi för träningsläger?
Kontakta Eva Karin Jönsson
070-882 46 37
evakarinj@telia.com