Träningspaket

Kontrollerna plockas in, 2021-01-09

Träningspaket:

2020 erbjuder vi tre olika träningspaket i typisk Kolmårdsterräng. 

Samtliga kontroller utmärkta både för dag-orientering och nattorientering med reflex. På begäran går det att få mindre kartutsnitt i skala 1:7 500.

Pris: 50 kronor per paket, Betalning : Swish OKK 123 147 79 42 

1. Björndalen, Halsbråten. Typisk Kolmårdsterräng med måttligt kuperad, lättlöpt öppen tallskog och hällmarker uppe på höjderna med många små detaljer. Både små och stora mossar. 30 olika kontroller. Banförslag både för långdistansbanor och medeldistansbanor. Karta Stavsjöklint, reviderad senast 2016, skala 1:10 000. Använd vid Kolmårdsdubbeln 2016.

2. Lilla Älgsjön. Måttligt kuperad Kolmårdsterräng. Även här lättlöpt uppe på höjderna och också några kluriga detaljrika sluttningar. 30 olika kontroller. Banförslag för långdistansbanor och medeldistansbanor. Utmärkt badplats vid L: Älgsjön. Karta Lilla Älgsjön Norra, reviderad 2017/18. Skala 1:10 000. Använd vid Kolmårdsdubbeln 2017 och 2019.

3. Lillsjön. Varierande område med måttligt till starkt kuperad terräng. Lättlöpt och detaljrik hällmarkskog uppe på höjderna. Detaljrika sluttningar. Finns även stigrika partier. 30 olika kontroller. Banförslag för långdistansbanor och medeldistansbanor. Vår klubbstuga kan användas som utgångspunkt. Karta Lillsjön. Nyritad till O-ringen Kolmården 2019. Skala 1:10 000 eller 1:7500, ange vilket vid beställning.

Upplysningar och försäljning:

Maria Nordwall
073 097 69 25
maria.nordwall@gmail.com

Bengt Schwartz
070 824 10 06
benswa@hotmail.com


Hjälp med logi för träningsläger?
Kontakta Eva Karin Jönsson
070 882 46 37
evakarinj@telia.com