Träningspaket


Träningspaket 2023

Vi erbjuder fyra olika träningspaket i varierande Kolmårdsterräng. Paketen består av 24-32 olika kontroller och banförslag för såväl medeldistans som långdistansbanor.

1. Ågelsjön N Typisk Kolmårdsterräng med måttligt till starkt kupering. Många små detaljer uppe på höjderna med ett antal mindre och medelstora mossar. 24 olika kontroller. Banförslag för medel- och långdistansbanor. Karta Ågelsjön. Nyritad till O-ringen 2019 och även använd vid Kolmårdsdubbeln 2022.

A4, skala 1:10 000 eller A3, 1: 7 500, ange vilket vid beställning.

2. Lilla Älgsjön. Måttligt kuperad Kolmårdsterräng. Mestadels gles tallskog med god sikt. 30 olika kontroller. Banförslag för långdistansbanor och medeldistansbanor. Utmärkt badplats vid L: Älgsjön. Karta Lilla Älgsjön södra, reviderad 2017/18. Använd vid Kolmårdsdubbeln 2017 och 2019. Kontrollerna markerade med röd-vit snitsel (tillsvidare)

A4, Skala 1:10 000 eller A3, 1: 7 500, ange vilket vid beställning.

3. Lillsjön. Varierande område med måttligt till starkt kuperad terräng. Relativt lättlöpt och detaljrik hällmarkskog uppe på höjderna. Detaljrika mer svårlöpta sluttningar. Finns även stigrika partier. 26 olika kontroller. Banförslag för medeldistansbanor. Vår klubbstuga kan användas som utgångspunkt. Karta Lillsjön. Nyritad till O-ringen Kolmården 2019. Delvis reviderad 2022. Använd vid Höstmedeln 2020 , 2021 och 2022.

  A4, Skala 1:10 000 eller A4, 1:7500, ange vilket vid beställning.

4. Halsbråten. Varierande område med måttlig kupering. Norra delen mycket detaljrik med utmanande orientering men lättlöpt hällmarkskog uppe på höjderna. Södra delen gles tallskog med god sikt. 32 olika kontroller. Banförslag för såväl medel- som långdistansbanor. Karta Halsbråten, reviderad huvudsakligen 2017/18. Använd delvis vid Kolmårdsdubbeln 2017 och 2019.

A4, Skala 1:10 000 eller A3, 1:7500, ange vilket vid beställning.


Kontrollerna sitter ute till 1 december. Under jaktsäsong dock olämpligt med större grupper liksom under den känsliga vårperioden.

Samtliga kontroller utmärkta både för dagorientering och nattorientering med reflex. (Undantag nu Älgsjön, som är utmärkta med rödvit snitsel) Kartutsnitt 1:10 000 eller 1: 7 500 enligt önskemål. Banförslag bifogas.

Pris: 50 kronor per paket.

Du beställer och betalar via swish HÄR.

Du kan själv skriva ut karta och banförslag via pdf, som skickas via mail, när du har betalt. Vi kan också skicka kartan med post (portokostnad tillkommer, 15 kr för 1 karta, 30 kr för 2-3 kartor och 50 kr för 4-8 kartor).

Om det gäller ett större antal kartor för klubbträningar eller andra grupper eller om du vill betala till bg via faktura, så ta kontakt med oss.

Enligt överenskommelse annat leverans-sätt. Kontakta oss!


Kontaktpersoner för upplysningar och försäljning:

Maria Nordwall

073 097 69 25

maria.nordwall@gmail.com

Bengt Schwartz

070 824 10 06

benswa@hotmail.comHjälp med logi för träningsläger?
Kontakta Eva Karin Jönsson
070-882 46 37
evakarinj@telia.com