Träningspaket

Träningspaket 2024 


Vi erbjuder fyra olika träningspaket i varierande Kolmårdsterräng. Paketen består av 20-30 olika kontroller och banförslag för såväl medeldistans som långdistansbanor.

1. Ågelsjön N Typisk Kolmårdsterräng med måttligt till starkt kupering. Många små detaljer uppe på höjderna med ett antal mindre och medelstora mossar.  Karta Ågelsjön. Banor 5,1-7,7 km. Nyritad till O-ringen 2019 och även använd vid Kolmårdsdubbeln 2022.

A4, skala 1:10 000 eller A3, 1: 7 500, ange vilket vid beställning.

2. Lilla Älgsjön . Samma kontroller som 2023. Måttligt kuperad Kolmårdsterräng. Mestadels gles tallskog med god sikt. 30 olika kontroller. Banförslag för långdistansbanor och medeldistansbanor. Utmärkt badplats vid L: Älgsjön. Karta Lilla Älgsjön södra, reviderad 2017/18. Använd vid Kolmårdsdubbeln 2017 och 2019. Kontrollerna markerade med röd-vit snitsel. Nya kontroller och banor senare

A4, Skala 1:10 000 eller A3, 1: 7 500, ange vilket vid beställning.

3. Lillsjön. Samma paket som 2023 tills vår tävling Kolmårdsdubbeln är genomförd 6-7 april. Senare kommer nya kontroller och banförslag. Varierande område med måttligt till starkt kuperad terräng. Relativt lättlöpt och detaljrik hällmarkskog uppe på höjderna. Detaljrika mer svårlöpta sluttningar. Finns även stigrika partier. 26 olika kontroller. Banförslag för medeldistansbanor. Vår klubbstuga kan användas som utgångspunkt. Karta Lillsjön. Nyritad till O-ringen Kolmården 2019. Delvis reviderad 2022. Använd vid Höstmedeln 2020 , 2021 och 2022. 

  A4, Skala 1:10 000 eller A4, 1:7500, ange vilket vid beställning.

4. Dvardala. Starkt kuperat område med många detaljer. Både fysiskt och tekniskt utmanande. 30 kontroller. Banförslag för medeldistans 2-5 km. Karta nyritad till Höstmedeln 2023.

A4, Skala 1:10 000 eller A3, 1: 7 500, ange vilket vid beställning.


Kontrollerna sitter ute till 31 december. Under den känsliga vårsäsongen olämpligt med större grupper. Under jaktsäsongen begränsad tillgång enstaka helgdagar- ta kontakt för mer information!

Samtliga kontroller utmärkta både för dagorientering och nattorientering med reflex. (Undantag Älgsjön, som är utmärkta med rödvit snitsel) Kartutsnitt 1:10 000 eller 1: 7 500 enligt önskemål. Banförslag bifogas.

Pris: 60 kronor per paket.

Du beställer och betalar via swish   HÄR

Du kan själv skriva ut karta och banförslag via pdf, som skickas via mail av oss manuellt så snart vi hinner, när du har betalt. Vi kan också skicka kartan med post (portokostnad tillkommer, 20 kr för 1 karta, 40 kr för 2-3 kartor och 60 kr för 4-8 kartor).

Om det gäller ett större antal kartor för klubbträningar eller andra grupper eller om du vill betala till bg via faktura, så ta kontakt med oss.

Enligt överenskommelse annat leverans-sätt. Kontakta oss!


Kontaktpersoner för upplysningar och försäljning:

Maria Nordwall

073 097 69 25

maria.nordwall@gmail.com

Bengt Schwartz

070 824 10 06

benswa@hotmail.comHjälp med logi för träningsläger?
Kontakta Eva Karin Jönsson
070-882 46 37
evakarinj@telia.com