Träningspaket

Träningspaket:

2020 erbjuder vi tre olika träningspaket i typisk Kolmårdsterräng. Kontrollerna sitter ute till 1 december. Samtliga kontroller utmärkta både för dag-orientering och nattorientering med reflex. På begäran går det att få mindre kartutsnitt i skala 1:7 500.

Pris: 50 kronor per paket, Betalning : Swish OKK 123 147 79 42 

1. Björndalen, Halsbråten. Typisk Kolmårdsterräng med måttligt kuperad, lättlöpt öppen tallskog och hällmarker uppe på höjderna med många små detaljer. Både små och stora mossar. 30 olika kontroller. Banförslag både för långdistansbanor och medeldistansbanor. Karta Stavsjöklint, reviderad senast 2016, skala 1:10 000. Använd vid Kolmårdsdubbeln 2016.

2. Lilla Älgsjön. Måttligt kuperad Kolmårdsterräng. Även här lättlöpt uppe på höjderna och också några kluriga detaljrika sluttningar. 30 olika kontroller. Banförslag för långdistansbanor och medeldistansbanor. Utmärkt badplats vid L: Älgsjön. Karta Lilla Älgsjön Norra, reviderad 2017/18. Skala 1:10 000. Använd vid Kolmårdsdubbeln 2017 och 2019.

3. Lillsjön. Varierande område med måttligt till starkt kuperad terräng. Lättlöpt och detaljrik hällmarkskog uppe på höjderna. Detaljrika sluttningar. Finns även stigrika partier. 30 olika kontroller. Banförslag för långdistansbanor och medeldistansbanor. Vår klubbstuga kan användas som utgångspunkt. Karta Lillsjön. Nyritad till O-ringen Kolmården 2019. Skala 1:10 000 eller 1:7500, ange vilket vid beställning.

Upplysningar och försäljning:

Maria Nordwall
073 097 69 25
maria.nordwall@gmail.com

Bengt Schwartz
070 824 10 06
benswa@hotmail.com

Träningsbanor Lilla Älgsjön :

Tyvärr har vi varit tvungna att under pågående coronapandemi ställa in vår Närtävling vid Lilla Älgsjön den 5 april. Istället erbjuder vi enskilda löpare eller mindre grupper, t ex klubbträningar, att träna på banorna. Vi kommer att ladda upp banorna på Livelox fr o m söndagen den 5 april. Kontrollerna är utmärkta med ”kontrollkrukor” och kommer att sitta ute under våren och sommaren. Om man har en GPSklocka kan man om man så önskar ladda upp sitt lopp och få såväl totaltid som passertider vid kontrollerna. På det sättet kan man jämföra sig med andra löpare, som också laddat upp sitt lopp.

Välj vilken/vilka banor som Du/Ni vill springa och skicka ett mail till maria.nordwall@gmail.com. Vi skickar sen önskade banor som pdf för egen utskrift. För den som inte har möjlighet till egen färgutskrift kan vi istället skicka kartorna med snigelposten mot portokostnad. Annat leverans-sätt också möjligt efter överenskommelse. Kostnad (precis som för NOK-banorna )50 kronor för vuxna och 25 kronor för ungdomar t o m 16 år. Betalas via bg 293-6862 eller swisha till 123 147 79 42.

Hjälp med logi för träningsläger?
Kontakta Eva Karin Jönsson
070 882 46 37
evakarinj@telia.com