Med anledning av coronaviruset - träningsverksamhet fortlöper enligt plan

Träningen fortsätter som vanligt.

I går torsdag träffade Riksidrottfördbundet (RF) företrädare för specialidrottsförbunden, i vårt fall i synnerhet orienteringsförbundet, för att lägga upp åtgärdsplaner med anledning av spridningen av coronaviruset. På en övergripande nivå meddelar RF att idrottsrörelsen ska hjälpa till att förhindra smittspridningen och att det inte är någon skillnad på inomhus- och utomhussporter. I övrigt ska respektive specialidrottsförbund skapa egna riktlinjer.


Svenska orienteringsförbundet har meddelat sina beslut och riktlinjer på sin hemsida, detta kommer under våren ge konsekvenser för arrangerade tävlingar i hela Sverige. Exakt hur tävlingarna kommer påverkas är för tidigt att bedöma eftersom föreningarna själva kommer få fatta beslut utifrån orienteringsförbundets riktlinjer.

I dagsläget ser förbundet ingen anledning att begränsa aktiviteter såsom träningar och liknande föreningsaktiviteter.

 

OK Kolmården följer förbundets och myndigheters rekommendationer kontinuerligt och noga och med stöd av detta kommer all träningsverksamhet och liknande att löpa på enligt plan i kalendern tillsvidare. Vi uppmanar till att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att stanna hemma om du känner sjukdomssymptom, även lindriga. 


Upptaktsträffen i kväll 13 mars kommer t.ex. alltså att genomföras planenligt.

 

På vilket sätt Kolmårdsdubbeln kommer påverkas behandlas av tävlingsledarna och styrelsen och vi återkommer med besked när vi hunnit tränga in djupare i frågan.

Postades 2020-03-13 14:34:25 av Erik Engvall i kategorin Nyheter

Kommentarer

Det har inte skrivits några kommentarer än
Du saknar behörighet att kommentera artiklar