Byggprojekt container i gång

  • Tore och Sigge i full aktion

    Tore och Sigge i full aktion

  • Flykts grävmaskiner har resurser att hacka berg

    Flykts grävmaskiner har resurser att hacka berg

 Nu har vi börjat med markarbetet för vårt "containerbygge" vid Lillsjön. Om allt går enligt upprättad tidplan kan vi ha containern på plats i midsommartid.

I vår byggkommitté för detta projekt ingår Sigge Björnberg, Tore Bränneby, Bernt Svensson, Erik Näsman och undertecknad som sammankallande.

Postades 2011-05-31 09:50:07 av Jimmy Dahl i kategorin Nyheter

Kommentarer

Det har inte skrivits några kommentarer än
Du saknar behörighet att kommentera artiklar