Ny spelplan för träning när Ostlänken byggs 2024-2035

 • OKK Översikt

  OKK Översikt

 • Trafikverkets dokument

  Trafikverkets dokument

AKTUELLT:
Kompletterande samråd för Ostlänken delsträckan Stavsjö-Loddby 3-23 februari 

Förändringar

 • Flyttade plangränser i norr och i söder 
 • Utökade ytor för masshantering
 • Utökade produktionsytor/etableringsytor
 • Utökade servicevägar

Samrådsmöte digitalt t.o.m. 23 februari 2021 

LÄS!
https://www.trafikverket.se 
Samråd Stavsjö-Loddby - Trafikverket

LYSSNA!
Videopresentation finns här:  Samråd Stavsjö-Loddby - Trafikverket
Ett budskap är att projektet är positiv till synpunkter. I samrådet senast 23/2, men datumet är inte dead-line för att lämna synpunkter 

Lite historia:
Ostlänkens sträckning blir nära E4.
Ostlänken dras i tunnel mellan Stenkullen och Böksjö 

Nytt:
Nu tillkommer flera ytor för upplag och byggarbeten samt nya vägar. 
Berörda områden:
Stavsjö-Strålen-Böksjö-Torsjön
Flera områden som tillsammans bildar ett mycket stort och sammanhängande område. 

Områden vid Rödmossen och Stenkullen berörs också, men i mindre omfattning.

Hur påverkas klubbens träningsterräng vid Strömsforsstugan?
Arbeten med Ostlänken reducerar kraftigt de terrängområden som idag används för träning.
Det blir märkbart svårare att nå Kolmårdens Tak och terrängen väster ut från Strömsforsstugan.

Postades 2021-02-16 12:16:28 av Robert Håkansson i kategorin Nyheter
Uppdaterades senast 2021-02-16 17:08:03 av Robert Håkansson

Kommentarer

Fina skogen på upplag nr7 borde man kunna lägga vid nr9 när man ändå förstör det området och det är inte så attraktiv löpområde.
2021-02-16 13:55:43 Bengt Schwartz
Upplagsområdet vid Torsjön borde kunna hamna någon annanstans. Eftersom det inte sker några Ostlänkenarbeten söder om E4, så är nog inte motiven så starka för att man har valt den placeringen. Annars är det nog tyvärr små möjligheter att påverka till stora förändringar.
2021-02-16 13:30:45 Robert Håkansson
Du saknar behörighet att kommentera artiklar