Kolmårdsdubbeln 2021 flyttad till 8-9 maj

Vi hoppas fortfarande att vi ska kunna arrangera Kolmårdsdubbeln 2021. Men vi inser att inga restriktioner kommer att släppas inför 5-6 april. Vi har därför beslutat att flytta tävlingen till den 8-9 maj med förhoppning om att smittläget då har förbättrats, så att man tillåter orienteringstävlingar igen. Även om det inte blir på traditionellt sätt och givetvis med hänsynstagande till smittspridningen av Covid 19 samt lagar och rekommendationer från myndigheter.

Vi hoppas kunna arrangera en medeldistanstävling med sedvanliga tävlingsklasser och en Kolmårdskavel och planerar för lite olika scenarier beroende på vilka restriktioner som kommer att gälla. Vi har tillgång till en mycket stor Arena, där det kommer att vara möjligt att helt undvika trängsel.

För att undvika trängsel kommer sannolikt startdjupet på Medeldistanstävlingen att vara flera timmar och eventuellt också med begränsat antal deltagare. Antalet sträckor på Kolmårdskaveln begränsas till tre i samtliga klasser och även här behövs ett större startdjup med klasserna fördelade över dagen och andra anpassningar.

Vi avvaktar utvecklingen. Vi har publicerat en mycket preliminär Inbjudan och definitiv Inbjudan kommer så snart situationen klarnat men senast den 21 april. Anmälan kommer att öppnas den 25 april med sista ordinarie anmälningstid den 2 maj.

Vi kommer hur som helst att erbjuda Träningspaket i vår fina Kolmårdsterräng från slutet av mars. Se vår hemsida www.okkolmarden.com.

Vi kommer nu återigen att kontakta Huvudfunktionärerna, så att vi får påbörja planeringen lite mer i detalj. OM vi måste ställa in helt, så har vi jobbet tillgodo inför nästa år.

Tävlingsledarna Gunnar Melin och Maria Nordwall

Postades 2021-03-14 19:59:19 av Maria Nordwall i kategorin Arrangemang
Uppdaterades senast 2021-03-14 19:59:28 av Maria Nordwall

Kommentarer

Det har inte skrivits några kommentarer än
Du saknar behörighet att kommentera artiklar