Uppskjuten tipspromenadpremiär vid Marmorbruket

Premiären var planerad till 18 april, men Marmorbruket är ett så populärt utflyktsmål att det kan bli problem för besökare att hålla sig till Corona-rekommendationernas begränsningar. När planeringen för tipspromenader vid Marmorbruket påbörjades anade man knappast den svårigheten. Nu måste vi alla bidra till att minska smittrisken. Tipspromenaden innebär ingen risk, men i den folktäta miljö som Marmorbruket förväntas bli under några vårveckor är det olämpligt med tipspromenader där.

Vi kör tipspromenad i Strömsfors några veckor till, så länge deltagarantalet motiverar arbetsinsatsen. 

Postades 2021-03-22 16:45:15 av Robert Håkansson i kategorin Arrangemang
Uppdaterades senast 2021-04-07 12:57:57 av Robert Håkansson

Kommentarer

Det har inte skrivits några kommentarer än
Du saknar behörighet att kommentera artiklar