Uppdatering - Digital Utläggshantering

Vi är glada att kunna meddela att vår orienteringsklubb tar ett stort steg framåt genom att införa en digital utläggshantering. Efter många år av hantering av utlägg via pappersformulär, har vi nu beslutat att modernisera och effektivisera denna process.

Varför Digital Utläggshantering?

Effektivitet: Med digital hantering minskar vi administrationstiden och kan snabbare och enklare hantera medlemmarnas utlägg.

Tillgänglighet: Alla medlemmar kommer att kunna rapportera sina utlägg online, oavsett var de befinner sig.

Miljövänlighet: Genom att minska användningen av papper bidrar vi till en mer hållbar och miljövänlig klubbverksamhet.

Flera möjligheter: Framåt kommer det även kunna gå att få till så att det kommer kunna läggas in för utbetalning smidigare, och att de som gör attest kan få en tydligare och enklare flöde och överblick.

Hur Fungerar Det?

Ni hittar komplett beskrivning på själva flödet via detta dokument som ni kan hitta i menyn under [Om föreningen] > [Stadgar och anvisningar].

Kortfattat går det till så här:

Maila in underlag: Skicka in alla underlag till kassor@okkolmarden.com samt kopia till den som ska attestera. Använd en tydlig rubrik: "Utlägg - Kommittén - Aktiviteten", t.ex. "Utlägg - Elitkommittén - kostnader kring SM-tävlingarna".

Tydlig sammanställning: Inkludera namn på den som gjort utlägget, bankkontonummer och bank, samt en sammanställning av alla belopp från kvittona som bifogas.

Bifoga underlag: Bifoga bilder på alla kvitton som ska betalas av klubben.

För att utlägget ska bli godkänt och behandlas av kassören, måste den som attesterar svara "Godkänt Utlägg". Om detta inte görs, är det medlemmens ansvar att säkerställa att utlägget blir attesterat.

Fullständig information läs mer i dokument .

Från och med nu kommer vi inte längre att ta emot pappersutlägg, utan alla kvitton måste fotograferas och skickas in digitalt.

Med vänliga hälsningar,

Kassören och Styrelsen

Postades 2024-05-19 09:20:35 av Mikael Håkansson i kategorin Nyheter
Uppdaterades senast 2024-05-19 12:42:24 av Mikael Håkansson

Kommentarer

Det har inte skrivits några kommentarer än
Du saknar behörighet att kommentera artiklar