Höstmilen - funktionärsanmälan

2022-10-16 08:00 Lillsjön + Sörsjön Övrigt

Boka söndagen den 16 oktober för då behöver vi samlas för att tillsammans genomföra Höstmilen 2022. Det är ett av de evenemang som vi lever av i klubben och som gör att vi kan hålla nere medlemsavgifter.

Den tyngsta uppgifterna för våra funktionschefer är att ringa runt och hitta medhjälpare. Hjälp dem genom att skriva upp er här.

Välj mellan

 • Jag ställer upp och skriv en önskan om uppgift, och
 • Jag har fått en uppgift och skriv då vad ni fått för uppgift

Byt sedan från Jag ställer upp till Jag har fått en uppgift när ni fått er uppgift bekräftad av funktionschefen.

Förhinder

 • Man kan också anmäla förhinder med en rimlig anledning.
 • Om man inte kan på dagen den 16 oktober så finns det flera uppgifter under tiden fram till den dagen. Hör med tävlingsledningen eller någon funktionschef, eller skriv in det i kommentaren så kontaktar vi dig.

TACK!Uppgifter     understrukta är extra eftersökta

Service (vakant)  ring tävlingsledning Johan för info 0768-60 39 86 eller Jonas Johnsson 0705-83 24 42 

 • Funktionschef (vakant - viktigt att få någon här !!)
 • Parkeringsguide
 • Röjning parkering (innan tävling)
 • Busshantering
 • Transport Bajamaja
 • Transport överdragskläder (stor bil , täckt släp)
 • Skyltning
 • Ställis till funktionschef

Start Sörsjön (Magnus Blomgren 0704-33 04 86) ring mig gärna

 • Medhjälpare (nummerlappar, överdrag)
 • DIrektanmälan
 • Speaker / DJ
 • Vägvisning
 • Uppvärmning
 • Överdragshantering
 • El
 • Ställis till startcheferna

Start Lillsjön (Magnus Hedegård? 0705-38 43 52) ring mig gärna

 • Medhjälpare
 • Speaker / DJ
 • Uppvärmning
 • El
 • Ställis till startchef

Bana (vakant) ring tävlingsledning Johan för info 0768-60 39 86

 • Funktionschef (vakant - viktigt att få någon här !!)
 • Ställföreträdande funktionschef
 • Föråkare (MTB) / Efteråkare (MTB)
 • Flaggvakter (Tallmon, Yxbacken, ..)
 • Bancheck/ordningsvakt (förlöpare)
 • Vätskekontroll Ågelsjön
 • Bankontroll / röjning
 • Banmärkare (uppsättning, nedtagning)
 • Påhejare

Arena/Mål (Peter Berggren 0730-89 82 50) ring mig gärna

 • Bygge/rivning
 • Priskoordinator (viktigt att få någon här)
 • Prisutdelare
 • Marka
 • Vätskekontroll mål
 • Överdragshantering
 • El
 • Speaker / DJ
 • Sjukvård
 • Ställis till Peter

Sekretariat (Kennet Lindqvist 0702-23 74 33) ring mig gärna

 • Direktanmälan
 • Sortera nummerlappar (dagen innan)
 • Nummerlappsutdelning på XXL (dagen innan)
 • Tidtagare
 • Måldomare
 • Medhjälpare
 • Ställis till Kennet

Marknad (Tina Leinonen 0730-20 26 79, Agneta Eriksson 0708-51 71 98) ring oss gärna

 • Vara med på HM-träningar  vid Lillsjön
 • Medhjälpare marknadsföring (veckorna innan)
 • Fotografer till start/mål/bana
 • Sätta upp affischer (veckorna innan)
 • Dela ut flyers (veckorna innan)
 • Upplevelseansvarig (roligaste uppgiften och viktig enligt deltagarenkät)

Tävlingsledning (Johan Malm 0768-60 39 86) ring mig gärna

 •  Ställis till Johan

Tävlingsinformation: https://hostmilen.nu/omloppet


Ansvarig: Johan Malm

Öppna Google Maps externt

Anmälda

Totalt antal anmälda: 50 st

Jag har fått en uppgift

Anmälda i klass: 34 st.

Namn Kommentar / Uppgift
Anette Johansson Banvakt
Anneli Petersson Banvakt
Annica Berggren Målet
Caroline Casselsjö Första hjälpen
Charlotta Pers vakt korta banor
Christer Casselsjö Sjukvård
David Malm Vätskekontroll
Esko Leinonen Vätska i målet
Eva-Karin Jönsson Fixar vakter till de korta banorna
Fredrik Karlsson Arena och mål
Håkan Lindgren Starten Sörsjön
Hans Persson tf bana för Heinz-Josef Wöbel dagarna innan och under tävlingen
Heinz-Josef Wöbel Bana
Henrik Ljungemyr Parkering
Ingrid Mårtensson ska vara vakt på de korta banorna
Jenny Östlund Snitsla och märka ut långa banan
Jenny Röjgård Bana
Johan Malm Tävlingsledare
Klas Johansson Sekretariat
Leo Johansson Speaker
Lisa Berggren Målet
Magnus Johansson Vätskekontroll mål
Malin Sehler Västka på mitten
Märta Berggren Uppvärmning
Mats Röjgård Start
Mattias Petersson Banvakt
Mikael Håkansson Ekonomo och hemsidestöd
richard wiklander Parkeringsguide jursla
Robert Håkansson Banarbeten Affischering Rivning
Sofia Karlsson Flaggvakt
Sofie och Daniel Swartz Föråkare
Stefan Sehler Vätska på mitten
Tina Leinonen Marknad
Veronica Lund Vätska 5 km

Jag har förhinder

Anmälda i klass: 8 st.

Namn Kommentar / Uppgift
Andreas Gundberg Daladubbeln
Bengt Schwartz Höstmedeln banläggare mm
Elin Levinson Åker iväg på Daladubbeln
Elisabeth och Pär Alenbrand Är med ungdomarna på Daladubbeln
Erik Engström Är i Stockholm
Henrik, Moa, Maya Pilvinge Är på Daladubbeln
Karin och Erik Engvall Är med ungdomarna på Daladubbeln
Simon Johansson

Jag ställer upp

Anmälda i klass: 8 st.

Namn Kommentar / Uppgift
Carl-Henrik Wass Hjälper gärna till vid starten
Daniel Almgren Önskar dela ut nummerlappar på XXL lördagen
Malin Pilvinge MTB föråkare alt efteråkare
Marie Håkansson Städar stugan innan och efter tävlingen
Mikael Westerberg Banvakt
Per Wiren Starten Sörsjön
Thomas Johansson busshantering söndag ej boka buss
Tora Westerberg Banvakt men måste gå kl 12
Postades 2022-08-27 13:16:32 av Johan Malm
Uppdaterades senast 2022-09-26 09:39:04 av Veronica Lund

Anmälan senast 2022-10-17

För att anmäla dig måste du vara medlem och logga in. Läs mer här om bli medlem eller gå hit för att logga in.

Kommentarer

Det har inte skrivits några kommentarer än
Du saknar behörighet att kommentera händelser