PM till Höstmilen

Höstmilen

Välkommen till Höstmilen

Bifogat finns Programblad (PM) till Höstmilens olika tävlingar i pdf-format.

Lilla Höstmilen hade ett tryckfel gällande åldersklasserna som nu är korrigerat i version 2.

Information finns också tillgänglig på https://hostmilen.nu/

Postades 2023-10-18 12:52:29 av Johan Malm i kategorin Arrangemang
Uppdaterades senast 2023-10-20 15:02:06 av Johan Malm

Bifogade dokument


Kommentarer

Det har inte skrivits några kommentarer än
Du saknar behörighet att kommentera artiklar