Styrelsedokument

Här kan du som inloggad medlem ta del av styrelsens mötesprotokoll från och med 2010. Mötesprotokollen är justerade men vi har valt att lägga upp dom som riktiga text-pdf:er för att underlätta sökning m.m. Det medför att filerna här inte är signerade, pappersoriginal med underskrift förvaras hos sekreteraren.

Årsmöteshandlingar 2023

Innehåll har dolts. Du saknar behörighet för att se detta.

Historiska Årsmöteshandlingar hittas här under Dokumentarkiv.

Styrelsemöten 2024

Innehåll har dolts. Du saknar behörighet för att se detta.
Historiska styrelseprotokoll hittas här under Dokumentarkiv.